Suratan Makna: 07/01/2011 - 08/01/2011

Zakat Zuru' (Pertanian)

Posted by ridwan yahya Saturday, July 2, 2011 8 Comment/s
Hadeuh,, di tenGAh aSyik-aSyikNya ngebLog, ada aJA nii tUgas mAKaLAh yanG kudu diberesin. BAnyAk lagi. Yagh, meskIpun eKspresI yanG hadir hanYAlah kelUhan,  Namun saya sendiri taK lepas dari KewajIban tuk melaksanAkaNnya. semanGat-semanGatiin Aja Lagh. janGAn kalah semangaTnya Ma NgeBlog.. 
Ya sekalian buat referreNsi Postingan juga..

A.   Dalil Disyariatkannya Zakat Zuru’
Zakat zuru’ atau zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalil yang dapat diambil dari al-Qur’an antara lain firman Allah swt. yang artinya: